ZWROTY I REKLAMACJE

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszej perfumerii bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Nie została np. zerwana folia ochronna . Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Perfumeria gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne, lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go listem poleconym na adres :

LOBO
ul. Świętego Ducha 32
88-100 Inowrocław

Firma LOBO nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma LOBO zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu .Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu braku na stanie), firma LOBO zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w perfumerii towary do wyboru.

Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji umowy – zamówienia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby firmy LOBO.